Contactgegevens

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Jacob Hoeksema

De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vereniging. Hij leidt de vergaderingen, is woordvoerder namens de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging.
Voor vragen, opmerkingen over de vereniging in het algemeen.
Mail: Voorzitter

Secretaris: Harma van der Lijn

De secretaris is de notulist van de bestuursvergaderingen, verzorgt de schriftelijke communicatie en bewaart de stukken en bescheiden van de vereniging.
Voor vragen over correspondentie die u heeft ontvangen, voor ideeën voor de site of andere vormen van communicatie.
Mail: Secretaris

Penningmeester: Dirk Ruijne

De penningmeester is belast met de inkomsten en uitgaven van de vereniging. Hij maakt de balans op en de begroting en doet verslag van het financiële reilen en zeilen.
Voor vragen, opmerkingen over uw factuur en betalingen
Mail: Penningmeester

Overige bestuursleden:

Jan Bijl,
Jonas Sahusilawane (complexbeheerder),
Jan van Meer
Jan Nijstad (complexbeheerder)

Complexbeheerders

De complexbeheerders zijn de beheerders van de complexen. Zij regelen de verhuur van de tuinen, het in- en uitschrijven en houden de wachtlijst bij. Ze zijn aanspreekpunt voor de tuinders. Ze zien erop toe dat de werkzaamheden op de tuinen in overeenstemming zijn met het Huishoudelijk Reglement en de Statuten. Ze spreken de leden aan op hun verplichtingen en zorgen met de tuinders voor het onderhoud van de schuren, parkeerplaatsen, kruiwagens en dergelijke

Voor nadere informatie over de complexen en verhuur van tuinen
Complex de Weide:
Naam: Jonas Sahusilawane
Mail: deweide@vtvonsdomein.nl

Complex Krakeel
Naam: Jan Nijstad
Mail: krakeel@vtvonsdomein.nl
Tel: 06 400 466 93