Tuin huren bij Volkstuinvereniging "Ons Domein"

Inschrijven

Belangstellenden worden in volgorde van aanmelding van een tuin voorzien Zie verder: Huishoudelijk reglement Artikel 1

Het tuinjaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober. Onze vereniging heeft twee complexen: complex de Weide ligt aan de Vledderweg en complex Krakeel ligt aan de Coevorderstraatweg. Wilt u een tuin huren, dan kunt u contact leggen via de site met de complexbeheerder van het complex waar u wilt huren. Download alvast een inschrijfformulier via de volgende link: Inschrijfformulier Vul het inschrijfformulier in, scan het ingevulde formulier en mail het naar de complexbeheerder. Zo heeft hij gelijk uw NAW gegevens. Het emailadres van de complexbeheerder vindt u op de pagina: Contact Als er een tuin vrij is, krijgt u dit door via de complexbeheerder, bekijkt u de tuin en bij akkoord vult u het inschrijfformulier samen verder in.

Kosten


Zie ook: Huishoudelijk reglement Artikel 2
Omschrijving Per Eenmalig bij inschrijving
(eerste jaar)
Jaarlijks met incasso Jaarlijks zonder incasso
Administratiekosten lid € 5,00 0,00 0,00
Waarborgsom are € 75,00 0,00 0,00
Contributie lid € 0,00 € 15,00 € 15,00
Huur are € 0,00 € 17,00 € 17,00
Toeslag niet-incasso lid € 0,00 € 0,00 € 1,00
Totaal n.v.t. € 80,00 € 32,00 € 33,00
datum ingang: 23-11-2023

Voorbeeld:
U huurt 1 tuin (1 are)) en u geeft een machtiging tot incasso af, dan betaalt u:
- Het eerste tuinjaar: 75 + 5 + 15 + 17 = € 112,00
- Het tweede en daaropvolgende jaren betaalt u: 15,0 + 17 = € 32,00

Uitschrijven

Zie ook: Huishoudelijk reglement Artikel 9

De tuin wordt mondeling, schriftelijk of per E-mail bij de complexbeheerder opgezegd, uiterlijk 1 oktober. U ontvangt na opzegging een schriftelijke bevestiging van het secretariaat. Binnen 14 dagen na datum van opzegging, maakt de complexbeheerder een uitschrijfformulier met u op. In het uitschrijfformulier staan:

Als bij beëindiging van het lidmaatschap de in gebruik gegeven tuin niet in goed verzorgde staat is opgeleverd, zal de vereniging de kosten ten laste brengen van het lid. Als de waarborgsom lager is dan de vordering, wordt het resterende bedrag in rekening gebracht. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de bijdrage voor het lopende verenigingsjaar verschuldigd. Ontruiming van de tuin geschiedt in overleg met de complexbeheerder.