Skip to content

De veenmol, wist je dat...

De Veenmol, wist je dat…

 

De veenmol is een soort krekel en staat in Nederland op de Rode Lijst.

Wist je dat de Veenmol

• een soort krekel is van 3,5 tot 5 cm groot

• molachtige voorpoten heeft

• vooral leeft van levende diertjes

• in 3 a 4 maanden tijd 4 nesten kan groot brengen

• per nest 250-300 eieren legt

• leeft in een gangenstelsel onder de grond

• vooral insecten eet en larven die aan wortels van planten eten

• de nymfen na 10 tot 45 dagen uit hun ei komen

• de nestingang vinger/duim dik is

Veenmollen hebben natuurlijke vijanden zoals poezen, egels en mollen. Ook de Hop is een belangrijk prooidier.

 

Wat geeft de overlast op de groentetuinen?

• ze woelen de grond los, dit zorgt voor verdroging van de kiemende plantjes

• ze willen de grond boven het nest plantvrij houden, zodat het nest warm blijft

• ze eten planten op

Lees verder...

 

 

 

Ga door met lezen van "De veenmol, wist je dat..."

Vrije tuinen en wachtlijst

Het nieuwe tuinseizoen is begonnen.

Er zijn op de locatie Krakeel zijn 18 tuinen beschikbaar.

Voor de Weide is er een wachtlijst van 17 wachtenden.

Mocht een wachtende een vrije tuin willen op complex Krakeel, neem dan contact op met de complexbeheerder.

Pad naar Koeweide verbeterd door de gemeente

Ook de  gemeente laat zich van haar beste kant zien. De de toegang naar de Koeweide is verbeterd. Er is grond afgegraven, puin gestort en het is afgewerkt met asfaltgrit. 

Het is nu minder drassig en beter begaanbaar. Fijn voor ons als tuinders. 

De gestorte bulten asfaltgrit zijn voor de parkeerplaatsen bij de toegang.

Voor hulp trekt de complexbeheerder weer aan de bel.

Werkochtend 2 complex de Weide

Er is weer een lading houtsnippers door de gemeente gelost bij complex de Weide.

Koffie, koek en energie chocolade zorgden ervoor dat ongeveer 15 vrijwilligers binnen 2 uur de paden van houtsnippers hebben voorzien op 10 februari. Nog niet alle paden over het oude diepje zijn voorzien van houtsnippers. We hopen op nog een levering.

Hou de mail in de gaten als hulp wordt gevraagd.

Fijn dat er zo wordt meegewerkt om het complex er goed verzorgd uit te laten zien!

 

Facturatie 2024

De incassobatch voor de facturatie van het groeiseizoen 2024 is verzonden. De facturen zijn vrijwel allemaal per mail verzonden. Er zijn slechts 37 van de 247 op papier weg gegaan. Iedereen heeft een gepesonaliseerde toelichting op de factuur gekregen om vooral de consequenties van de waarborgverhoging te verduidelijken.

Ga door met lezen van "Facturatie 2024"

Eerste klus van het tuinseizoen geklaard!

Het tuinseizoen is begonnen. De eerste klus is geklaard.

De vereniging kon van de gemeente houtsnippers krijgen. Die zijn onlangs gestort.

Het blijkt genoeg om het eerste deel van complex de Weide van houtsnippers op de paden te voorzien.

COmplexbeheerder Jonas had 21 tuinders via de mail benaderd. Een paar tuinders hebben zich afgemeld en 5 tuinders hebben zich aangemeld.

Zij hebben afgelopen donderdag de klus geklaard.

Zie hier het harde werken en het mooie resultaat! Bedankt voor de inzet!

Ga door met lezen van "Eerste klus van het tuinseizoen geklaard!"

Een andere factuur in 2024

Stapel geldBinnenkort ontvangt u de factuur voor het groeiseizoen 2024.  Deze wijkt af van wat u gewend bent. Daarom krijgt u voorafgaand aan de factuur een toelichting per mail of een een toelichting op papier bij de factuur als wij uw mailadres niet hebben.

De tuinders die starten met tuinieren in 2024 krijgen geen toelichting. Zij krijgen direct de actuele tarieven in rekening gebracht. Voor hen verandert er dus niets.

Ga door met lezen van "Een andere factuur in 2024"

Vrijwilligerswerk Meander

Als Volkstuinvereniging zijn we benaderd door de onderbouwcoördinator van praktijkonderwijs in Hoogeveen locatie Wolfsbos.

Ze hebben bij de Meander een kleine moestuin, een kas en een boomgaard die onderhouden moet worden en waar kinderen tussen de 12 en 15 jaar met hulp leren tuinieren.

Het vak groen wordt door een docent gegeven, maar de kennis over de praktijk is minder aanwezig. En juist de kinderen houden van leren door doen.

Er is behoefte aan een of twee vrijwilligers die met een klein groepje leerlingen de tuin leert onderhouden; leren de bodem klaarmaken, samen zaaien, verpotten, planten, gras maaien, oogsten etc. Het gaat niet om productie, maar om de jongeren enthousiast te krijgen om eventueel na de praktijkschool een opleiding te gaan doen richting Groen en ze leren wat het hebben van een tuintje betekent als ze op zichzelf gaan wonen.

Er zal een docent bij zijn. Het gaat om een ochtend in de week in overleg.

 

 

Ga door met lezen van "Vrijwilligerswerk Meander "

Aardappelwratziekte en adviezen NVWA

Tijdens de Algemene Ledenvergadering waren er twee sprekers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in verband met de aardappelwratziekte Er zijn 400 plantenziektes die meldingsplichtig zijn. De aardappelwratziekte is daar één van. Als een tuinder wratziekte meldt, mag er 20 jaar niet op het perceel geteeld worden. De aardappelwrat ziekte is een bodemgebonden ziekte , veroorzaakt door een schimmel.  De sporen kunnen tot 50 jaar in de grond overleven.

De wratziekte zit op de aardappel zelf, niet in de wortels. Je kunt de aardappels wel eten, na verwijdering van de wratten. 

In maart komt er een uitslag van de biotoets welke fysio de wratziekte  heeft op ‘Ons Domein’. Er komt een publieksfolder vanuit de NVWA, die we op de site zetten als we die ontvangen. In maart/ april komt de NVWA nogmaals bij ‘Ons Domein’. Het is tot nu toe op 1 tuin gevonden, in de aardappel Alouette.

Tips ter voorkoming van verspreiding:

 • vroege aardappels lijken minder gevoelig, omdat ze gerooid worden voor het te nat is.
 • werk hygiënisch, maak gereedschappen goed schoon.
 • bij warmte en vochtige grond meer kans op wratziekte.
 • afval van de aardappels in de grijze restcontainer.
 • voorkom verspreiding door vanuit een tuin met wratziekte met de schoenen mee te voeren naar andere tuinen.
 • koop nieuw pootgrond aan.
 • voorzichtig met compost en mest van dieren die gevoerd zijn met aardappels die mogelijk besmet zijn.
 • aardappelenschillen en tomaten niet op de composthoop of in de groene container als er sprake is van fytoftera, dit geldt ook voor knolvoet etc. Ziekte= in het restafval.

Verslag van de algemene Ledenvergadering van 23 november

Hallo medetuinders,

We kijken als bestuur terug op een geslaagde ledenvergadering.
Er waren van de 254 tuinders 46 tuinders aanwezig. Acht tuinders hadden zich afgemeld.

Er komen wat wijzigingen voor 2024, waarvoor de leden akkoord hebben gegeven:

 • de contibutie gaat naar €15,- per lid en de huur per tuin (are) gaat naar €17,- De jaarlijkse kosten komen zo op €32 euro.
 • de waarborgsom gaat voor alle leden naar €75,-- per are. Voor zittende leden vindt de verhoging plaats in stappen van € 25,-- per jaar. De waarborg is een eenmalig bedrag, dat de tuinder terug krijgt als de tuin netjes wordt opgeleverd bij het opzeggen van de tuin.
 • investeringen voor komend jaar zijn:
  • het plaatsen van informatieborden bij de toegangen tot de complexen,
  • het slaan van een bron en pompen voor complex de Weide,
  • vervanging van de bosmaaier op complex Krakeel
 • voor 2024 wordt het maaien van de paden uitbesteed

Er wordt in 2024 een besluit genomen over hoe de paden netjes kunnen blijven. Dit vraagt eerst overleg met de gemeente.
We gaan vooral communiceren via email, de site en de informatieborden. Let op! U ontvangt uw factuur in 2024 dus per email, tenzij wij geen emailadres van u hebben.
En er komt meer aandacht voor het bestrijden/ omgaan met de veenmol die op complex Krakeel veel last veroorzaakt.
Het Huishoudelijk Reglement is goedgekeurd. Het nieuwe Huishoudelijk Regelment kunt u vinden via de volgende link: HR

Na de pauze was de presentatie van de NVWA over wat te doen om de aardappelwratziekte die is aangetroffen op een tuin op complex Krakeel. Hierover later meer.

Er is een powerpoint gemaakt van de vergadering. Deze kunt u vinden door te klikken op de volgende link: Powerpoint ALV 2023

De volgende jaarvergadering is op 21 november 2024. Noteer deze avond vast in uw agenda.