Skip to content

ecologische moestuincursus voor beginners

Wil je meer weten over hoe eigen groente verbouwen op een ecologische manier? Wil je liever niet spitten, niet te veel onkruid wieden, maar wel optimaal genieten van je werk? In deze cursus zullen we samen bekijken hoe je dat het beste voor elkaar kunt krijgen zonder dat dat ten koste gaat van de natuur of van je oogst.
De cursus bestaat uit vier lessen van 19.00 – 21.30 uur op de woensdagavond.
Het eerste deel van de cursus vindt plaats op 8 en 15 november, het tweede deel op 21 en 28 februari.

 

Ga door met lezen van "ecologische moestuincursus voor beginners"

Kandidaat stellen bestuur

Bestuurhamer

Beste medetuinders,

23 november om 19.30 uur is weer de jaarlijkse Ledenvergadering.

Als u zichzelf of iemand anders kandidaat wilt stellen, dient u uiterlijk 22 november 2023 een lijst met 5 namen van leden met hun handtekeningen in te leveren bij de secretaris.

Dit kan via deze link: contact.

Hopelijk tot 23 november in de Vredehorst.

Even voorstellen

Harma van der LijnHallo medetuinders,

Ik werd benaderd of ik de taken van Albert over wil nemen als secretaris. Albert heeft jarenlange ervaring en wil graag gezien zijn leeftijd stoppen. Ik wil dit wel doen en zal me iets meer voorstellen. Mijn naam is Harma van der Lijn, ik ben 55 jaar en werk 3 dagen als jeugdverpleegkundige in Hoogeveen. Ik hou van wandelen, fietsen en zwemmen, lezen en tuinieren en koken. Wat erg handig is met een grote opbrengst van de tuin. Sinds dit seizoen hebben mijn man Bram en ik een tuintje op complex De Weide. Bram heeft al twee keer eerder een tuin gehad, toen onze zoon Koen klein was. Nu doen we het samen. We vinden het leuk om zo min mogelijk weg te gooien, zo heb ik onlangs nog potten groene tomatenchutney gemaakt. De functie van secretaris past bij mij. Ik hoop dat ik straks, na de ALV, de taken kan overnemen van Albert, zodat hij het gezien zijn leeftijd wat rustiger aan kan doen en nog lang van zijn tuin kan genieten.

emailadressen compleet maken

Om gemakkelijker met de 254 leden te communiceren, willen we graag de emailadressen compleet krijgen. We missen op dit moment 42 emailadressen. We zijn dus al goed op weg, maar het kan nog beter. Het scheelt kosten en tijd voor de vereniging.

U kunt uw mailadres doorgeven via de link: contact op de site. 

Alvast bedankt en hopelijk tot de algemene ledenvergadering op 23 november.

Ratten overlast en veilig tuinieren

Beste medetuinders,

Er zijn bij GGD Drenthe signalen binnen gekomen dat er op volkstuinterrein Ons Domein locatie Krakeel veel ratten voorkomen. Ratten kunnen schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Het merendeel van de infecties verloopt mild, maar de infectie kan ook leiden tot ernstige ziekte waarbij meestal ziekenhuisopname noodzakelijk is. De infectieziekte heet de ziekte van Weil of Leptospirose.

De ziekte krijg je via de urine van ratten die in aarde, riool, sloten en plassen terecht komen. De mens kan besmet raken door contact met levende of dode ratten, contact met urine van ratten die dus ook in de grond en het water op de tuin kan voorkomen. 

Klachten zijn plotseling hoge koorts, koude rillingen, buikpijn, braken, spierpijn (met name in de kuiten) en hevige hoofdpijn. Daarna kun je een gele huid krijgen en geel oogwit, nieren die slecht gaan werken, bloedingen in de huid en rode vlekken op de benen.

 

Voorzorgsmaatregelen zijn:
1. Draag rubberen handschoenen en laarzen bij contact met water en grond wanneer er ratten zijn gezien
2. Dek wondjes af voordat je in contact komt met water en aarde op de tuin
3. Was na contact met aarde en oppervlaktewater op de tuin
4. Laat geen voedsel (huishoudelijk afval) in de tuin liggen, dit kan ratten aantrekken


Bovenstaande maatregelen gelden ook voor locatie De Weide

 

 

 

 

Wratziekte op Complex Krakeel

In september is in 1 van de tuinen op het complex Krakeel Wratziekte aangetroffen. Van deze quarantaine ziekte is melding gemaakt bij de NVWA. De NVWA heeft monsters genomen en zal op onze jaarvergadering voorlichting komen geven over wratziekte en andere plantenziekten en wat wij kunnen doen om ellende voor onszelf maar vooral ook voor onze omgeving te voorkomen.

Ga door met lezen van "Wratziekte op Complex Krakeel"

Opzeggen tuin vóór 1 november

Als u uw tuin niet meer wilt aanhouden voor het komend groeiseizoen, dan moet u de tuin opzeggen.

Het opzezggen moet gebeuren

  • Voor Complex Krakeel bij complexbeheerder Jan Nijstad
  • Voor Complex de Weide bij complexbeheerder Jonas Sahusilawane

De complexbeheerder stelt dan samen met u een uitschrijfformulier op. Hierin wordt opgenomen wat er nog moet gebeuren om de tuin in deoorspronkelijke staat op te leveren. En er  wordt een begroting gemaakt van eventuele opruimkosten onder verrekening van de waarborgsom. U weet dan waar u aan toe bent.

Let op! U moet uw tuin vóór 1 november opzeggen