Skip to content

Informatie van het bestuur

We hebben de laatste bestuursvergadering gehad van dit jaar. De taken zijn verdeeld voor de Algemene Ledenvergadering. U komt toch ook?

Voor complex Krakeel zijn er nu 10 vrije tuinen. Voor complex De Weide is door het vrijkomen van tuinen de wachtlijst afgenomen naar 12 wachtenden. 

Bij het omspitten van een vrijgekomen tuin op complex Krakeel zijn meer dan 70 veenmollen aangetroffen. Dit vraagt in 2024 echt aandacht. 

Ook willen we in 2024 graag de informatievoorziening naar de tuinders verbeteren via de site.

En de toegang tot de tuincomplexen van informatieborden voorzien. Dit vraagt een investering en waarschijnlijk helpende handen. 

Tevens hebben de paden aandacht nodig. Er zijn verschillende ideeën over en er moet een besluit genomen worden. Het is aan de tuinders om de paden te onderhouden, maar dat wordt wisselend gedaan, waardoor er extra werk is voor de complexbeheerders. Dit moet anders.

We werken als vereniging samen verschillende ketenpartners zoals met de Gemeente, het Waterschap, Drents Landschap en IVN. Zo wordt er in 2024 gezamenlijk met de gemeente en het Waterschap een actieplan gemaakt voor de reuzen berenklauw.

Tot bij de ALV, 23 november om 19.30 uur in de Vredehorst.

 

Trackbacks

Geen Trackbacks

Reacties

Geeft reacties weer als Lineair | Samengevoegd

Geen reacties

De auteur staat geen reacties toe op dit artikel

Reactie toevoegen

Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA

Form options