Skip to content

Verslag Kascommissie Jaarvergadering 23 november 2023

Op donderdag 9 november 2023 heeft de kascommissie, bestaande uit H. Otten en J.A. v.d. Ploeg ten huize van de penningmeester de kascontrole zoals voorgeschreven in artikel 2-48 Burgerlijk Wetboek, uitgevoerd.
Tijdens de controle bleek ons dat de stukken op de juiste wijze duidelijk en overzichtelijk waren gerubriceerd.

Er werden vragen gesteld omtrent de vergoeding van de vrijwilligers. Hierover wordt door het bestuur op de ALV nader in gegaan.

Uit de stukken bleek dat gezien het opruimen van de tuinen als een lid zo ineens verdwijnt de borg niet toereikend is. In het verleden werd geen of een zeer kleine borg vastgesteld bij het huren van een tuin. Gezien het bovenstaande vraagt de commissie zich af of de borgsommen voor alle leden op het zelfde bedrag moeten komen. De borg moet natuurlijk wel kostendekkend zijn.

Er waren geen openstaande facturen.

Gezien de gemaakte kosten van het afgelopen jaar, immers de contributie en huur werd voor het jaar 2023 niet verhoogd, zal er een aanpassing moeten volgen om niet onder de liquiditeitsgrens te komen.

Ook afgelopen jaar moesten weer cursussen worden gegeven want met de bosmaaier even rond gaan is uit den boze. Zij moeten allen gecertificeerd zijn.

De bestuursaansprakelijkheid verzekering ligt bij de gemeente Hoogeveen die deze verzorgd. De overige verzekeringen o.a. milieuaansprakelijkheid  en vereniging  aansprakelijkheid zijn voor rekening van de vereniging.

Ook net als bij particulieren is de verenging belast met de OZB.

De kascontrole commissie spreekt haar waardering uit voor het werk dat de penningmeester heeft verricht en stelt de ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Hoogeveen, 20 november 2023

 

J.A. v.d. Ploeg
H. Otten

Trackbacks

Geen Trackbacks

Reacties

Geeft reacties weer als Lineair | Samengevoegd

Geen reacties

De auteur staat geen reacties toe op dit artikel

Reactie toevoegen

Standaad emoticons zoals :-) en ;-) worden geconverteerd naar afbeeldingen.
Woorden vet markeren d.m.v. *woord*, onderstrepen d.m.v _woord_.
Email adressen worden niet getoond en zijn alleen zichtbaar voor de blogger.

Om het posten door robots tegen te gaan, gelieve de letters die je in het plaatje ziet over te typen. Je commentaar wordt enkel gepost wanneer de letters overeen komen. Je browser dient cookies te ondersteunen (standaard staat dit aan), of je commentaar kan niet geverifieerd worden.
CAPTCHA

Form options