Skip to content

Bestuursvergadering 14 maart 2019

Kort verslag van de bestuursvergadering gehouden op 14 maart 2019

 • Website Vlinder
  • Wij hebben de website met zijn allen nagekeken.
  • Iedereen wordt gevraagd de site te controleren op onvolkomenheden of typefouten.
  • Besluit: de site wordt in hoofdzaak gebruikt voor het plaatsen van mededelingen van het bestuur en de complexbeheerders.
  • Als leden iets geplaatst willen hebben moeten zij dat via de complexbestuurders doen.
 • Centrale inkoop van mest en pootaardappels
  Wij zijn gestopt met de verkoop van mest en meststoffen. Cees en Roelof verzorgen dit jaar nog de verkoop van pootaardappelen, maar gezien de enorme hoeveelheid werk die hier in zit overwegen zij er na dit jaar mee te stoppen. 
 • In beheer zijnde machines
  Besloten is een inventarislijst te maken van alle machines en het onderhoud van de machines te regelen. De houtversnipperaar is door veroudering en ondeskundig gebruikt niet in optimale conditie. Tijdens het laatste gebruik is ook de uitlaat nog afgebroken. Het is tot nu niet gelukt een nieuwe uitlaat te verkrijgen. Nagetrokken wordt of het nog zinvol is de machine te laten repareren. Mocht het niet lukken dan wordt bekeken wat het voordeligste is. Het versnipperen uitbesteden of het aanschaffen van een nieuwe versnipperaar.
 • Tuinen De Weide
  De gemeente heeft nog niets aan de bomen langs de oostkant van het complex gedaan terwijl beloofd was dat zij het voor 15 maart zouden regelen. Afgesproken wordt het nogmaals op te nemen met de gemeente. 
 • Tuinen Krakeel
  • De complexbeheerders zijn druk bezig met het opruimen en herinrichten van de schuur.
  • Vrije tuinen, er zijn nog negen tuinen vrij. Besloten wordt de daarop liggende tegels te verzamelen en te koop aan te bieden.
  • Het gaas over de bruggetjes moet nog aangebracht worden.
  • De kruiwagens zijn in een slechte staat van onderhoud. Vele banden zijn lek en assen verdwenen. Afgesproken wordt ze zo spoedig mogelijk te hertellen. 
 • Bebouwing
  Er mag maximaal 15 m2 per tuin (ca. 1 are) bebouwd worden. Heeft men meerdere tuinen in gebruik dan mag er maximaal 30 m2 bebouwd worden. ook als men meerdere tuinen in gebruik heeft. Dit is in het Huishoudelijk Reglement niet duidelijk opgenomen. Besloten wordt dit op de eerstkomende jaarvergadering aan te passen.
 • Contributie
  De leden hebben tot 1 april de tijd om de contributie te betalen daarna krijgen zij een betalingsherinnering.
 • Volgende vergadering
  De volgende vergadering is vastgesteld op 13 juni 2019. Leden die iets besproken willen hebben kunnen dit aangeven bij de secretaris of overige leden van het bestuur.

 

Pootaardappelen gearriveerd.

De pootaardappelen zijn er.

Iedereen die heeft besteld kan deze op halen bij Roelof Hoveling.

Bel mij eerst even. Telefoonnummer 0528-271993.

Graag contant en gepast betalen.

U kunt de pootaarappelen ophalen vanaf maandag 18 maart t/m zaterdag 30 maart.

Bestuursvergadering

Aankomende donderdagavond komt het bestuur weer bijeen.

De belangrijkste punten op de agenda zijn:

 • Deze website
  • Ontbreekt er nog iets?
  • Wat moet beter?
  • Hoe gaan we ermee om? Hoe actief moeten we zijn?
 • Wat doen we met het centraal inkopen van mest en van poters?
 • Tuinen de Weide incl. snoeien eikenbomen
 • Tuinen Krakeel

Als u, lid van onze vereniging, iets besproken wilt zien in een bestuursvergadering, meld het dan. Op de contactpagina vindt u hoe u contact op kunt nemen.

Snipperen

Zaterdag 23 februari 2019 gaan wij weer takkensnipperen op het complex Krakeel. Het uitgangspunt is bij de schuur grenzende aan Het Krakeel vanaf 13.00 uur. 

Versmalling van de lossing

LossingOmstreeks februari/maart zal de aannemer in opdracht van het waterschap DrentsOverijsselseDelta aanvangen met het versmallen van de lossing tussen de beide percelen van het complex. Daartoe zal de oostkant met ongeveer een meter worden verbreed en aan de west kant blijft een smal looppaadje over. De oostkant zal voorzien worden van een beschoeiing bestaande uit hout. Ik ga u hiervan op de hoogte houden.

 

Incasso

Zojuist is de incassobatch verzonden naar de bank.

De incasso zal plaatsvinden op 19 februari, zoals al is aangekondigd op de factuur.

Zorg dat u voldoende saldo op uw bankrekening hebt staan. Kijk goed na of alles klopt. Een foutje is gauw gemaakt. Als er iets verkeerd is gegaan, neem dan direct contact met ons op:

penningmeester@vtvonsdomein.nl

Geef uw mening

De internetsite begint er nu echt een beetje op te lijken. In maart bespreken we de site in het bestuur. Maar wij maken de site voor u. Daarom:

Wat vindt u er van?

 • Ontbreekt er nog iets?
  • Wilt u bijvoorbeeld een forum?
  • Moeten de notulen erop of juist niet?
  • Kunt u iets niet vinden? En zo ja, wat is dat dan?
 • Kan de vormgeving mooier?
  • Wat vindt u precies niet mooi en welke suggestie heeft u om het te verbeteren?
  • Komt iets niet goed over in uw browser of op uw telefoon? Zo ja, welke browser gebruikt u?
 • Gaat er iets fout op de site? Wat?
 • Maar u kunt natuurlijk ook gewoon zeggen dat het mooi is. Dat maakt ons blij.

Reageer door hier onder op Reacties te klikken of reageer naar met een mail naar: penningmeester@vtvonsdomein.nl Klik gewoon op de link en er opent zich een nieuwe mail.

Wij zijn benieuwd!

 

Factuur

De factuur komt er aan

De factuur voor het groeiseizoen 2019 wordt momenteel voorbereid. In het volgend weekend van 26 tm 27 januari worden ze uitgedraaid om in daarop volgende we(e)k(en) te worden verspreid. Iedereen krijgt een factuur in de bus. Ook degenen die hebben aangegeven de factuur per mail te ontvangen. Helaas, het lukt ons nog steeds niet om mails vanuit het boekhoudprogramma te versturen.

Wij kennen twee soorten facturen: een gewone factuur en een incassofactuur.

Incassofactuur

Ja, ook al heeft u ons gemachtigd om de verschuldigde bedragen van uw bankrekening te halen, ook dan sturen wij een factuur. Wij zijn namelijk verplicht om de inning aan te kondigen. We gaan nog onderzoeken of wij kunnen volstaan met een medling op de website. Maar, daar zijn we nog niet uit. En wij bespreken dat natuurlijk ook eerst met u op de Algemene Ledenvergadering.

Let op! Voor de incassofactuur hoeft u geen actie te ondernemen. Het bedrag wordt door ons van uw bankrekening geïnd. Zorg wel dat u voldoende saldo op uw bankrekening hebt. Als wij niet kunnen innen kost dat de vereniging extra geld (de bank rekent een "boete") en wij moeten er achteraan., dus extra werk.

Gewone factuur

Sommige leden hebben ons niet gemachtigd tot incasso. Zij krijgen een gewone factuur.

Let op! De gewone factuur vraagt wel actie van u. U moet hem actief betalen. Betaal zo vroeg mogelijk en in ieder geval vóór 1 april. Anders kost ons dat extra moeite. Onthoud: wij zijn vrijwilligers

Sommige leden hebben al in het voren betaald. Het kan zijn, dat u dan toch een factuur krijgt. U hoeft die dan uiteraard niet te betalen.

Wiki

Er is een wiki toegevoegd aan onze website.
Als u wilt weten wat een wiki is, dan kunt dat vinden via de volgende link:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wiki

Wat gaan we ermee doen?

De wiki is nog niet gevuld. Daar wordt  nu hard aan gewerkt. Kijk alvast even:
https://www.vtvonsdomein.nl/wiki/

Zodra dat klaar is, bent u aan zet. U kunt dan fouten corrigeren en zelf artikelen schrijven. Ook zullen wij tuinders actief benaderen waarvan we (denken te) weten dat ze veel kennis hebben van een beplaald onderdeel.

Hoe straks verder?

Het is de bedoeling, dat wij eerst een structuur opzetten en daarin de artikelen hangen die we in de loop der jaren hebben gemaakt voor o.a. Trianthus (voor de nieuwe leden: dat was het verenigingsblad, dat ca. 7 jaar geleden is gestopt). Dit zal best wel even gaan duren. Wij houden u op de hoogte via het nieuws op de website.

Ons eerste nieuwsbericht

Allereerst de allerbeste wensen voor het nieuwe groeiseizoen 2019!

Om het jaar goed te beginnen hebben wij deze pagina toegevoegd aan de site om eenvoudiger mededelingen te kunnen doen en zo nu en dan ook wat nieuwsberichten te plaatsen. Denk daarbij aan:

Aankondigingen, zoals:

 • Wanneer komt de factuur
 • Wanneer vindt de incasso plaats
 • Wanneer komen we houtsnipperen
 • Wanneer worden de pootaardappelbestellingen gebracht

Oproepen, zoals:

 • Wij willen iets als bestuur: wat vinden de leden ervan?
 • Voor hulp bij bepaalde klussen.

Bestuursbesluiten

Nieuws, bijvoorbeeld:

 • Hoe staat het met het Rhododendron-project?

Het is dus zaak om dit onderdeel van de site goed in de gaten te houden. Op deze pagina is daarom een RSS-feed beschikaar. Voeg hem toe aan uw RSS-lezer, zodat u alles simpel kunt volgen. Zodra wij namelijk iets toevoegen krijgt u dat dan automatisch gemeld en hoeft u niet iedere keer te gaan kijken of er iets is veranderd.

Op naar een geweldig 2019!