Skip to content

Let op! De coloradokever

Coloradokever op bladNu de bestrijdingsplicht sinds 1996 is afgeschaft en we eigenlijk geen strenge winters meer hebben, nemen de coloradokevers massaal toe. De gemiddelde dagtemperatuur komt boven de 14 oC en daar zijn ze dan onze vijanden in hun zwartgeel gestreepte boevenpakjes. En dan moet je erbij zijn!

De vraat door de kevers is nog niet zo erg, maar als de dagtemperatuur 17 oC of hoger is, gaan de vrouwtjes eieren leggen. Tot wel 800 per vrouwtje. Je begrijpt dus, dat je niet lang moet wachten met de bestrijding. Zie je 10 vrouwtjes en hun eieren niet, dan heb je 8000 larven in je aardappelen en die druk je echt niet meer allemaal dood.

Ga door met lezen van "Let op! De coloradokever"

Facturatie 2024

De incassobatch voor de facturatie van het groeiseizoen 2024 is verzonden. De facturen zijn vrijwel allemaal per mail verzonden. Er zijn slechts 37 van de 247 op papier weg gegaan. Iedereen heeft een gepesonaliseerde toelichting op de factuur gekregen om vooral de consequenties van de waarborgverhoging te verduidelijken.

Ga door met lezen van "Facturatie 2024"

Een andere factuur in 2024

Stapel geldBinnenkort ontvangt u de factuur voor het groeiseizoen 2024.  Deze wijkt af van wat u gewend bent. Daarom krijgt u voorafgaand aan de factuur een toelichting per mail of een een toelichting op papier bij de factuur als wij uw mailadres niet hebben.

De tuinders die starten met tuinieren in 2024 krijgen geen toelichting. Zij krijgen direct de actuele tarieven in rekening gebracht. Voor hen verandert er dus niets.

Ga door met lezen van "Een andere factuur in 2024"

Verslag Kascommissie Jaarvergadering 23 november 2023

Op donderdag 9 november 2023 heeft de kascommissie, bestaande uit H. Otten en J.A. v.d. Ploeg ten huize van de penningmeester de kascontrole zoals voorgeschreven in artikel 2-48 Burgerlijk Wetboek, uitgevoerd.
Tijdens de controle bleek ons dat de stukken op de juiste wijze duidelijk en overzichtelijk waren gerubriceerd.

Er werden vragen gesteld omtrent de vergoeding van de vrijwilligers. Hierover wordt door het bestuur op de ALV nader in gegaan.

Uit de stukken bleek dat gezien het opruimen van de tuinen als een lid zo ineens verdwijnt de borg niet toereikend is. In het verleden werd geen of een zeer kleine borg vastgesteld bij het huren van een tuin. Gezien het bovenstaande vraagt de commissie zich af of de borgsommen voor alle leden op het zelfde bedrag moeten komen. De borg moet natuurlijk wel kostendekkend zijn.

Er waren geen openstaande facturen.

Gezien de gemaakte kosten van het afgelopen jaar, immers de contributie en huur werd voor het jaar 2023 niet verhoogd, zal er een aanpassing moeten volgen om niet onder de liquiditeitsgrens te komen.

Ook afgelopen jaar moesten weer cursussen worden gegeven want met de bosmaaier even rond gaan is uit den boze. Zij moeten allen gecertificeerd zijn.

De bestuursaansprakelijkheid verzekering ligt bij de gemeente Hoogeveen die deze verzorgd. De overige verzekeringen o.a. milieuaansprakelijkheid  en vereniging  aansprakelijkheid zijn voor rekening van de vereniging.

Ook net als bij particulieren is de verenging belast met de OZB.

De kascontrole commissie spreekt haar waardering uit voor het werk dat de penningmeester heeft verricht en stelt de ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Hoogeveen, 20 november 2023

 

J.A. v.d. Ploeg
H. Otten

Kascontrole

KasVandaag 9 november, hebben de heren van der Ploeg en Otten de kascontrole gedaan.

Er zijn kritische vragen gesteld over reserve in liquiditeiten
die wordt aangehouden en de voorgestelde verhoging van de huur en contributie.

Ze toonden begrip voor de verhogingen. Ook stipten zij verhoging van de waarborgsommen voor alle tuinders aan.

Op de aanstaande Algemene LedenVergadering zullen zij gedetailleerd verslag doen.

 

Algemene ledenvergadering

Binnenkort ontvangen alle leden van onze vereniging weer een uitnodiging in de bus voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

op:           donderdagavond 23 november a.s.
in:            de Vredehorst
                Zuidwoldigerweg 32
                Hoogeveen
Aanvang: 19:30 uur (Let op!)

Alle informatie over de vergadering vindt u door te klikken op de volgende link: ALV 2023

Belangrijk! Een spreker van de NVWA zal ons komen voorlichten over het voorkomen van verspreiding van ziekten en plagen met speciale aandacht voor de wratziekte die onlangs is aangetroffen op ons Complex Krakeel.

 

Wratziekte op Complex Krakeel

In september is in 1 van de tuinen op het complex Krakeel Wratziekte aangetroffen. Van deze quarantaine ziekte is melding gemaakt bij de NVWA. De NVWA heeft monsters genomen en zal op onze jaarvergadering voorlichting komen geven over wratziekte en andere plantenziekten en wat wij kunnen doen om ellende voor onszelf maar vooral ook voor onze omgeving te voorkomen.

Ga door met lezen van "Wratziekte op Complex Krakeel"

Opzeggen tuin vóór 1 november

Als u uw tuin niet meer wilt aanhouden voor het komend groeiseizoen, dan moet u de tuin opzeggen.

Het opzezggen moet gebeuren

  • Voor Complex Krakeel bij complexbeheerder Jan Nijstad
  • Voor Complex de Weide bij complexbeheerder Jonas Sahusilawane

De complexbeheerder stelt dan samen met u een uitschrijfformulier op. Hierin wordt opgenomen wat er nog moet gebeuren om de tuin in deoorspronkelijke staat op te leveren. En er  wordt een begroting gemaakt van eventuele opruimkosten onder verrekening van de waarborgsom. U weet dan waar u aan toe bent.

Let op! U moet uw tuin vóór 1 november opzeggen

Elkaar en onze fruitbomen beter leren kennen…

In samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe hebben wij op
22 februari jl.
deze cursus fruitbomen snoeien weten te organiseren. Landschapsbeheer Drenthe ondersteunt Drenthe en zet zich in voor het behoud van het cultuurhistorisch landschap in de provincie Drenthe, samen met o.a. groene partners. Landschapsbeheer Drenthe ondersteund Drenten, die aan de slag willen in hun leefomgeving. Met begeleiding, opleiding en goed gereedschap helpen zij ons op weg.

Ga door met lezen van "Elkaar en onze fruitbomen beter leren kennen…"

Wie neemt mijn taak over

Albert van der HaarOp de ledenvergadering van 24 november j.l. heb ik het al aangekondigd. Ik stel mij
voor het seizoen 2024 niet beschikbaar als secretaris. Ik ben te oud (80+). De leden hebben het bestuur toestemming gegeven om alvast uit te zien naar naar een opvolger, zodat ik die dit jaar nog in kan werken.

Ga door met lezen van "Wie neemt mijn taak over"