Skip to content

Containers

Zoals u weet zijn we een tijd geleden meermalen geplaaContainer Krakeelgd door diefstal. Het slot op de houten schuur bleek nauwelijks preventief. En zelfs de zware ketting met betonblokken kon niet verhinderen dat onze maaimachine werd gestolen. Ook de bosmaaier was weg.

Er bleken zwaardere middelen nodig om onze waardevolle spullen veilig op te slaan op het complex. Een houten schuur voldoet niet meer aan de eisen des tijds. En die oplossing is er nu. Wij hebben containers gekocht. 2 staan er op Complex de Weide en er is er 1 geplaatst op Krakeel.

De containers zijn voorzien van degelijke sloten wat bij de houten schuren niet mogelijk was. Ze zijn onbrandbaar. Even netjes in de verf  en ze gaan jaren mee.

 

Factuur seizoen 2020

De factuur voor het groeiseizoen 2020 zal de komende tijd worden verspreid.

Ook als u een machtiging heeft gegeven tot automatische incasso, krijgt u een factuur. Het bedrag van deze factuur wordt automatisch geïnd dus u hoeft bij automatische incasso zelf geen actie te ondernemen. Bij een gewone factuur uiteraard wel. Alles staat duidelijk op de factuur vermeld.

De automatische incasso zal op 23 februari a.s. worden geïnd. Zorg dat u voldoende saldo op uw bankrekening hebt staan.

Vorig jaar kregen we het nog niet voor elkaar, maar dit jaar is het dan toch gelukt om facturen te versturen per mail vauit het boekhoudprogramma. Ontvangt u liever de factuur per mail dan op papier, stuur dan een mail naar penningmeester@vtvonsdomein.nl Vermeld in de mail ook even uw naam en adres en eventueel tuinnummer. Wij worden blij als u kiest voor email. Het spaart papier, schoenzolen en tijd.

De kwaliteit van het printwerk van de factuur was dit jaar niet optimaal. Onze excuses daarvoor. Echter, de boodschap was duidelijk genoeg en daarom hebben we besloten geen nieuwe facturen uit te draaien.

 

Bestuursvergadering 16 januari 2020

AGENDA

1. Opening/ welkom.

2. Vaststellen agenda.

3. Notulen van de vergadering 3 oktober 2019

4. Ingekomen en verzonden stukken

5. Website

6. Algemene Ledenvergadering 21 november 2019
- Besluitenlijst
- Afsprakenlijst

7. Tuinen De Weide

8. Tuinen Krakeel

9. Rondvraag

10. Sluiting.

Als u iets in wilt brengen op de bestuursvergadering, laat dit dan weten aan de secretaris. Mail: secretaris@vtvonsdomein.nl. Dien het onderwerp met omschrijving uiterlijk in op 12 januari 2020.

 

Foutje in agenda jaarvergadering

Geachte leden,

In de uitnodiging van voor de Algemene Ledenvergadering is per abuis het rooster van aftreden van het afgelopen jaar afgedrukt. Hiervoor mijn excuses. Hieronder staat het juiste rooster vermeld.


Bestuursverkiezing 2019

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen. De voorzitter,

secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. De overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld. Hieronder staat het rooster van aftreden afgedrukt.

Rooster van aftreden

Functie

Naam

Jaar van aftreden

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

Voorzitter

Cees Vos

x

 

 

x

 

Secretaris

Albert v.d. Haar

 

x

 

 

x

Penningmeester

Dirk Ruijne

 

 

x

 

 

Lid

Jan Bijl

 

 

x

 

 

Complexbeh. Krakeel

Jan v.d. Ploeg & Jan v. Meer

 

 

x

 

 

Complexbeh. De Weide

Roelof Hoveling

 

x

 

 

x

Lid

Willem de Leeuw

 

 

x

 

 

De voorzitter Cees Vos is aftredend en herkiesbaar.

Als u zichzelf of iemand anders kandidaat wilt stellen, dient u uiterlijk 15 november 2019 een lijst met vijf namen met handtekeningen van leden die achter uw kandidaatstelling staan op te sturen naar de secretaris.

Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden op de Algemene Ledenvergadering.

Paden en Bruggetje

Paden:

Door diverse tuinliefhebbers zijn stukken vloerbedekking, al dan niet met toestemming, aangebracht. Deze vloerbedekking gaat stuk en wordt rafelig, met als gevolg dat er diversen tuinliefhebbers over zijn gestruikeld. Met verwondingen als gevolg.

De complexbeheerders willen voorkomen dat onze vereniging civielrechtelijke aansprakelijke kan worden gesteld door verwondingen die mens op kunnen lopen.

Daarom zal de vloerbedekking moeten worden verwijderd.

Door, vanwege het bepaalde in artikel 9 lid b van het Huishoudelijk Reglement dient de huurder zijn helft onkruid vrij te houden.

Het onkruid kan worden bestreden door het handmatig te verwijderen

 

Bruggetje:

Een leuning is op verzoek geplaatst.

Bestuursvergadering

Aankomende donderdagavond komt het bestuur weer bijeen.

De belangrijkste punten op de agenda zijn:

 • Deze website
  • Ontbreekt er nog iets?
  • Wat moet beter?
  • Hoe gaan we ermee om? Hoe actief moeten we zijn?
 • Wat doen we met het centraal inkopen van mest en van poters?
 • Tuinen de Weide incl. snoeien eikenbomen
 • Tuinen Krakeel

Als u, lid van onze vereniging, iets besproken wilt zien in een bestuursvergadering, meld het dan. Op de contactpagina vindt u hoe u contact op kunt nemen.

Incasso

Zojuist is de incassobatch verzonden naar de bank.

De incasso zal plaatsvinden op 19 februari, zoals al is aangekondigd op de factuur.

Zorg dat u voldoende saldo op uw bankrekening hebt staan. Kijk goed na of alles klopt. Een foutje is gauw gemaakt. Als er iets verkeerd is gegaan, neem dan direct contact met ons op:

penningmeester@vtvonsdomein.nl

Geef uw mening

De internetsite begint er nu echt een beetje op te lijken. In maart bespreken we de site in het bestuur. Maar wij maken de site voor u. Daarom:

Wat vindt u er van?

 • Ontbreekt er nog iets?
  • Wilt u bijvoorbeeld een forum?
  • Moeten de notulen erop of juist niet?
  • Kunt u iets niet vinden? En zo ja, wat is dat dan?
 • Kan de vormgeving mooier?
  • Wat vindt u precies niet mooi en welke suggestie heeft u om het te verbeteren?
  • Komt iets niet goed over in uw browser of op uw telefoon? Zo ja, welke browser gebruikt u?
 • Gaat er iets fout op de site? Wat?
 • Maar u kunt natuurlijk ook gewoon zeggen dat het mooi is. Dat maakt ons blij.

Reageer door hier onder op Reacties te klikken of reageer naar met een mail naar: penningmeester@vtvonsdomein.nl Klik gewoon op de link en er opent zich een nieuwe mail.

Wij zijn benieuwd!

 

Factuur

De factuur komt er aan

De factuur voor het groeiseizoen 2019 wordt momenteel voorbereid. In het volgend weekend van 26 tm 27 januari worden ze uitgedraaid om in daarop volgende we(e)k(en) te worden verspreid. Iedereen krijgt een factuur in de bus. Ook degenen die hebben aangegeven de factuur per mail te ontvangen. Helaas, het lukt ons nog steeds niet om mails vanuit het boekhoudprogramma te versturen.

Wij kennen twee soorten facturen: een gewone factuur en een incassofactuur.

Incassofactuur

Ja, ook al heeft u ons gemachtigd om de verschuldigde bedragen van uw bankrekening te halen, ook dan sturen wij een factuur. Wij zijn namelijk verplicht om de inning aan te kondigen. We gaan nog onderzoeken of wij kunnen volstaan met een medling op de website. Maar, daar zijn we nog niet uit. En wij bespreken dat natuurlijk ook eerst met u op de Algemene Ledenvergadering.

Let op! Voor de incassofactuur hoeft u geen actie te ondernemen. Het bedrag wordt door ons van uw bankrekening geïnd. Zorg wel dat u voldoende saldo op uw bankrekening hebt. Als wij niet kunnen innen kost dat de vereniging extra geld (de bank rekent een "boete") en wij moeten er achteraan., dus extra werk.

Gewone factuur

Sommige leden hebben ons niet gemachtigd tot incasso. Zij krijgen een gewone factuur.

Let op! De gewone factuur vraagt wel actie van u. U moet hem actief betalen. Betaal zo vroeg mogelijk en in ieder geval vóór 1 april. Anders kost ons dat extra moeite. Onthoud: wij zijn vrijwilligers

Sommige leden hebben al in het voren betaald. Het kan zijn, dat u dan toch een factuur krijgt. U hoeft die dan uiteraard niet te betalen.

Wiki

Er is een wiki toegevoegd aan onze website.
Als u wilt weten wat een wiki is, dan kunt dat vinden via de volgende link:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wiki

Wat gaan we ermee doen?

De wiki is nog niet gevuld. Daar wordt  nu hard aan gewerkt. Kijk alvast even:
https://www.vtvonsdomein.nl/wiki/

Zodra dat klaar is, bent u aan zet. U kunt dan fouten corrigeren en zelf artikelen schrijven. Ook zullen wij tuinders actief benaderen waarvan we (denken te) weten dat ze veel kennis hebben van een beplaald onderdeel.

Hoe straks verder?

Het is de bedoeling, dat wij eerst een structuur opzetten en daarin de artikelen hangen die we in de loop der jaren hebben gemaakt voor o.a. Trianthus (voor de nieuwe leden: dat was het verenigingsblad, dat ca. 7 jaar geleden is gestopt). Dit zal best wel even gaan duren. Wij houden u op de hoogte via het nieuws op de website.

Ons eerste nieuwsbericht

Allereerst de allerbeste wensen voor het nieuwe groeiseizoen 2019!

Om het jaar goed te beginnen hebben wij deze pagina toegevoegd aan de site om eenvoudiger mededelingen te kunnen doen en zo nu en dan ook wat nieuwsberichten te plaatsen. Denk daarbij aan:

Aankondigingen, zoals:

 • Wanneer komt de factuur
 • Wanneer vindt de incasso plaats
 • Wanneer komen we houtsnipperen
 • Wanneer worden de pootaardappelbestellingen gebracht

Oproepen, zoals:

 • Wij willen iets als bestuur: wat vinden de leden ervan?
 • Voor hulp bij bepaalde klussen.

Bestuursbesluiten

Nieuws, bijvoorbeeld:

 • Hoe staat het met het Rhododendron-project?

Het is dus zaak om dit onderdeel van de site goed in de gaten te houden. Op deze pagina is daarom een RSS-feed beschikaar. Voeg hem toe aan uw RSS-lezer, zodat u alles simpel kunt volgen. Zodra wij namelijk iets toevoegen krijgt u dat dan automatisch gemeld en hoeft u niet iedere keer te gaan kijken of er iets is veranderd.

Op naar een geweldig 2019!