Skip to content

Aardappelwratziekte en adviezen NVWA

Tijdens de Algemene Ledenvergadering waren er twee sprekers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in verband met de aardappelwratziekte Er zijn 400 plantenziektes die meldingsplichtig zijn. De aardappelwratziekte is daar één van. Als een tuinder wratziekte meldt, mag er 20 jaar niet op het perceel geteeld worden. De aardappelwrat ziekte is een bodemgebonden ziekte , veroorzaakt door een schimmel.  De sporen kunnen tot 50 jaar in de grond overleven.

De wratziekte zit op de aardappel zelf, niet in de wortels. Je kunt de aardappels wel eten, na verwijdering van de wratten. 

In maart komt er een uitslag van de biotoets welke fysio de wratziekte  heeft op ‘Ons Domein’. Er komt een publieksfolder vanuit de NVWA, die we op de site zetten als we die ontvangen. In maart/ april komt de NVWA nogmaals bij ‘Ons Domein’. Het is tot nu toe op 1 tuin gevonden, in de aardappel Alouette.

Tips ter voorkoming van verspreiding:

 • vroege aardappels lijken minder gevoelig, omdat ze gerooid worden voor het te nat is.
 • werk hygiënisch, maak gereedschappen goed schoon.
 • bij warmte en vochtige grond meer kans op wratziekte.
 • afval van de aardappels in de grijze restcontainer.
 • voorkom verspreiding door vanuit een tuin met wratziekte met de schoenen mee te voeren naar andere tuinen.
 • koop nieuw pootgrond aan.
 • voorzichtig met compost en mest van dieren die gevoerd zijn met aardappels die mogelijk besmet zijn.
 • aardappelenschillen en tomaten niet op de composthoop of in de groene container als er sprake is van fytoftera, dit geldt ook voor knolvoet etc. Ziekte= in het restafval.

Verslag van de algemene Ledenvergadering van 23 november

Hallo medetuinders,

We kijken als bestuur terug op een geslaagde ledenvergadering.
Er waren van de 254 tuinders 46 tuinders aanwezig. Acht tuinders hadden zich afgemeld.

Er komen wat wijzigingen voor 2024, waarvoor de leden akkoord hebben gegeven:

 • de contibutie gaat naar €15,- per lid en de huur per tuin (are) gaat naar €17,- De jaarlijkse kosten komen zo op €32 euro.
 • de waarborgsom gaat voor alle leden naar €75,-- per are. Voor zittende leden vindt de verhoging plaats in stappen van € 25,-- per jaar. De waarborg is een eenmalig bedrag, dat de tuinder terug krijgt als de tuin netjes wordt opgeleverd bij het opzeggen van de tuin.
 • investeringen voor komend jaar zijn:
  • het plaatsen van informatieborden bij de toegangen tot de complexen,
  • het slaan van een bron en pompen voor complex de Weide,
  • vervanging van de bosmaaier op complex Krakeel
 • voor 2024 wordt het maaien van de paden uitbesteed

Er wordt in 2024 een besluit genomen over hoe de paden netjes kunnen blijven. Dit vraagt eerst overleg met de gemeente.
We gaan vooral communiceren via email, de site en de informatieborden. Let op! U ontvangt uw factuur in 2024 dus per email, tenzij wij geen emailadres van u hebben.
En er komt meer aandacht voor het bestrijden/ omgaan met de veenmol die op complex Krakeel veel last veroorzaakt.
Het Huishoudelijk Reglement is goedgekeurd. Het nieuwe Huishoudelijk Regelment kunt u vinden via de volgende link: HR

Na de pauze was de presentatie van de NVWA over wat te doen om de aardappelwratziekte die is aangetroffen op een tuin op complex Krakeel. Hierover later meer.

Er is een powerpoint gemaakt van de vergadering. Deze kunt u vinden door te klikken op de volgende link: Powerpoint ALV 2023

De volgende jaarvergadering is op 21 november 2024. Noteer deze avond vast in uw agenda.

 

 

Informatie van het bestuur

We hebben de laatste bestuursvergadering gehad van dit jaar. De taken zijn verdeeld voor de Algemene Ledenvergadering. U komt toch ook?

Voor complex Krakeel zijn er nu 10 vrije tuinen. Voor complex De Weide is door het vrijkomen van tuinen de wachtlijst afgenomen naar 12 wachtenden. 

Bij het omspitten van een vrijgekomen tuin op complex Krakeel zijn meer dan 70 veenmollen aangetroffen. Dit vraagt in 2024 echt aandacht. 

Ook willen we in 2024 graag de informatievoorziening naar de tuinders verbeteren via de site.

En de toegang tot de tuincomplexen van informatieborden voorzien. Dit vraagt een investering en waarschijnlijk helpende handen. 

Tevens hebben de paden aandacht nodig. Er zijn verschillende ideeën over en er moet een besluit genomen worden. Het is aan de tuinders om de paden te onderhouden, maar dat wordt wisselend gedaan, waardoor er extra werk is voor de complexbeheerders. Dit moet anders.

We werken als vereniging samen verschillende ketenpartners zoals met de Gemeente, het Waterschap, Drents Landschap en IVN. Zo wordt er in 2024 gezamenlijk met de gemeente en het Waterschap een actieplan gemaakt voor de reuzen berenklauw.

Tot bij de ALV, 23 november om 19.30 uur in de Vredehorst.

 

Milieudelict voorkomen

Talud van het Waterschap

Wij hebben van het Waterschap een aantal keren de opmerking gekregen, blijvend aandacht te besteden aan het talud van de waterlossing. Bij het maaien komt men stenen, hout of ander afval tegen. Ook is op een deel met gif gespoten. Het is nu bij een waarschuwing gebleven. Het Waterschap heeft ons erop gewezen dat dit een milieudelict is en dat hier een hoge boete op kan volgen. Dit is een boete van 3000 à 4000 euro. Als dit zich voordoet, is dit voor rekening van de tuinder. Let daarom op bij het gebruik van een bestrijdingsmiddel of het gebruikt mag worden. Zo kan dit voorkomen worden.

ecologische moestuincursus voor beginners

Wil je meer weten over hoe eigen groente verbouwen op een ecologische manier? Wil je liever niet spitten, niet te veel onkruid wieden, maar wel optimaal genieten van je werk? In deze cursus zullen we samen bekijken hoe je dat het beste voor elkaar kunt krijgen zonder dat dat ten koste gaat van de natuur of van je oogst.
De cursus bestaat uit vier lessen van 19.00 – 21.30 uur op de woensdagavond.
Het eerste deel van de cursus vindt plaats op 8 en 15 november, het tweede deel op 21 en 28 februari.

 

Ga door met lezen van "ecologische moestuincursus voor beginners"

Kandidaat stellen bestuur

Bestuurhamer

Beste medetuinders,

23 november om 19.30 uur is weer de jaarlijkse Ledenvergadering.

Als u zichzelf of iemand anders kandidaat wilt stellen, dient u uiterlijk 22 november 2023 een lijst met 5 namen van leden met hun handtekeningen in te leveren bij de secretaris.

Dit kan via deze link: contact.

Hopelijk tot 23 november in de Vredehorst.

Even voorstellen

Harma van der LijnHallo medetuinders,

Ik werd benaderd of ik de taken van Albert over wil nemen als secretaris. Albert heeft jarenlange ervaring en wil graag gezien zijn leeftijd stoppen. Ik wil dit wel doen en zal me iets meer voorstellen. Mijn naam is Harma van der Lijn, ik ben 55 jaar en werk 3 dagen als jeugdverpleegkundige in Hoogeveen. Ik hou van wandelen, fietsen en zwemmen, lezen en tuinieren en koken. Wat erg handig is met een grote opbrengst van de tuin. Sinds dit seizoen hebben mijn man Bram en ik een tuintje op complex De Weide. Bram heeft al twee keer eerder een tuin gehad, toen onze zoon Koen klein was. Nu doen we het samen. We vinden het leuk om zo min mogelijk weg te gooien, zo heb ik onlangs nog potten groene tomatenchutney gemaakt. De functie van secretaris past bij mij. Ik hoop dat ik straks, na de ALV, de taken kan overnemen van Albert, zodat hij het gezien zijn leeftijd wat rustiger aan kan doen en nog lang van zijn tuin kan genieten.

emailadressen compleet maken

Om gemakkelijker met de 254 leden te communiceren, willen we graag de emailadressen compleet krijgen. We missen op dit moment 42 emailadressen. We zijn dus al goed op weg, maar het kan nog beter. Het scheelt kosten en tijd voor de vereniging.

U kunt uw mailadres doorgeven via de link: contact op de site. 

Alvast bedankt en hopelijk tot de algemene ledenvergadering op 23 november.

Ratten overlast en veilig tuinieren

Beste medetuinders,

Er zijn bij GGD Drenthe signalen binnen gekomen dat er op volkstuinterrein Ons Domein locatie Krakeel veel ratten voorkomen. Ratten kunnen schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Het merendeel van de infecties verloopt mild, maar de infectie kan ook leiden tot ernstige ziekte waarbij meestal ziekenhuisopname noodzakelijk is. De infectieziekte heet de ziekte van Weil of Leptospirose.

De ziekte krijg je via de urine van ratten die in aarde, riool, sloten en plassen terecht komen. De mens kan besmet raken door contact met levende of dode ratten, contact met urine van ratten die dus ook in de grond en het water op de tuin kan voorkomen. 

Klachten zijn plotseling hoge koorts, koude rillingen, buikpijn, braken, spierpijn (met name in de kuiten) en hevige hoofdpijn. Daarna kun je een gele huid krijgen en geel oogwit, nieren die slecht gaan werken, bloedingen in de huid en rode vlekken op de benen.

 

Voorzorgsmaatregelen zijn:
1. Draag rubberen handschoenen en laarzen bij contact met water en grond wanneer er ratten zijn gezien
2. Dek wondjes af voordat je in contact komt met water en aarde op de tuin
3. Was na contact met aarde en oppervlaktewater op de tuin
4. Laat geen voedsel (huishoudelijk afval) in de tuin liggen, dit kan ratten aantrekken


Bovenstaande maatregelen gelden ook voor locatie De Weide